Hele området består av tilsammen 31 tomter. Hver på ca. 1000 m2.