status for opparbeidelsen

Opparbeidelsen er ikke ferdig. Endelig opparbeidelse vi bli gjennomført etterhvert som tomter selges. Hovedvei, hovedavløpsledning og strømforsyning er opparbeidet gjennom feltet. Ved salg vil selger forplikte seg til ferdigstillelse av vei, avløp og strøm frem til solgt tomt.