vannforsyning

Det er ikke lagt opp til felles vannforsyning i området. Vannforsyning må dekkes med borehull for hver enkelt tomt eller i fellesskap med nabotomter. Tomtekjøpere må selv løse vannforsyningen for hver enkelt tomt.