vei

Det opparbeides vei frem til tomtegrense og inngår i tomtepris.