Her ligger vedtekter for veiene i området og utkast til kjøpekontrakt