vedtekter for veilag i fagerhauglia hytteområder

Alle fremtidige hyttetomter i Fagerhauglia blir med i orgaisert veilag.

Vegene er etablert for å sikre planlagte fritidseiendommer i Fagerhauglia hytteområde tilfredsstillende adkomst. Det er også en forutsetning at eiendommen gnr.316 bnr.2 kan benytte veiene knyttet til eiendommenes næringsdrift og ved senere utskillelse av ytterligere hyttetomter (trinn 2), eller andre eiendommer.

Veglaget har til formål å holde vegene vedlike og sørge for tilstrekkelig vegstandard på vegene. Dette vil skje ved vedlikehold, og om nødvendig ved opprusting/ omlegging av veiene. Veiene skal på en tidsmessig måte tjene næringsinteresser, fritidsbebyggelse og andre interesser innenfor dekningsområdet til vegene.

Vedtekter veilag Fagerhauglia hytteområde utlagt hjemmesiden