senere utvidelse av hytteområde

I fremtiden kan Fagerhauglia hytteområde bli utvidet (trinn 2). En slik utvidelse kan ikke tidfestes, men antas ikke å bli før de fleste tomtene i eksisterende område (trinn1) er solgt. Hovedveien gjennom 1 trinn (nåværende Fagerhauglia hytteområde) vil da bli adkomst til 2. trinn.